Skip to main content

Zorgethiek (inclusief beroepscode & tuchtrecht)

Als zorgprofessional wil je graag goede zorg leveren, menslievende zorg.
Je hebt daarbij je eigen ideeën over wat daarin goed is. In het verwezenlijken van goede zorg kom je voor situaties te staan waarin je moet kiezen tussen verschillende belangen of principes, ofwel morele dilemma’s.
Je leert in deze training morele keuzes te herkennen, te analyseren en je gaat handvatten krijgen om praktische dilemma’s tot een oplossing te brengen. Zowel in het werken met cliënten als in de relatie met de organisatie.

Voor wie is deze training?

Uitvoerende professionals en teams in de gezondheidszorg, intra – en extramuraal. Bijvoorbeeld groepsbegeleiders, ambulante begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en gedragswetenschappers en psychologen. Dit kunnen uitvoerenden van eenzelfde functie en/of functieniveau zijn, maar het kan ook een team met daarin verschillende functies en/of functieniveaus zijn.

Wat ga jij leren in deze training?

 • Je leert je persoonlijke opvatting over het goede kennen
 • Je vormt je een visie op wat we in de zorg als goed beschouwen
 • Je hebt kennis opgedaan van de zorg ethische benadering
 • Je leert de basis van de zorgethiek volgens Tronto
 • Je leert jezelf herkennen in de kernelementen van de zorgethiek
 • Je leert hoe hij kan reflecteren op de zorg in de praktijk
 • Je neemt deel aan een moreel beraad en socratische dialoog
 • Je leert de beroepspraktijk te zien vanuit de beroepscode.
 • Je leert wat de organisatie kan doen om de aandacht voor ethiek te borgen in de dagelijkse praktijk.

SKJ logo trans tmb SKJ punten

 • Voor de (verplichte) basismodule ontvang je 25,5 SKJ punten
 • Voor de (verplichte) verdiepingsmodule 36,5 SKJ punten

Neem contact op voor aanmelden of meer informatie