Skip to main content

HouVast methodiek

Wat is HouVast?

Als er sprake is van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) bij ouders is er veelal geen passend aanbod waardoor zij een verhoogd risico hebben om langdurig onnodig in de gedwongen jeugdzorg te ‘circuleren’. Voor deze gezinnen is er nu een passende interventie: Houvast. Daar waar andere interventies inzetten op kortdurende hulp, zet HouVast in op een duurzame blijvende ondersteuning voor ouders met LVB, daar waar nodig tot de kinderen zelfstandig zijn.
De interventie HouVast is een helder programma waarbij de Houvast werker samenwerkt met gezinnen op een oplossingsgerichte, planmatige en transparante wijze.
De Houvast werker ondersteunt de gezinnen en hun netwerk naar een blijvende ‘goed genoeg’ situatie voor de kinderen.

De interventie HouVast is op wetenschappelijke inzichten gebaseerd en is op 11 december 2015 erkend door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als 'goed onderbouwd'.

Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat iedereen de situatie in het gezin én daarbuiten ‘goed genoeg’ vindt; dit is dan ook het hoofddoel van HouVast.

houvast.nu/

SKJ: 57,5 punten