Skip to main content

HKZ ZZP-ers Zorg en Welzijn

Klik hier voor de actuele datums.

Laat kwaliteit zien!

Haal nu je HKZ-persoonscertificering en sta met dit keurmerk voor kwaliteit.
Voorkennis over kwaliteit en kwaliteitssystemen is niet noodzakelijk!

Wat betekent het keurmerk?

Het keurmerk houdt rekening met de eisen op het terrein van ondernemerschap, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de wetgeving waaraan Zzp’ers in zorg en welzijn moeten voldoen. Met het keurmerk tonen Zzp’ers aan dat zij staan voor een eigen praktijk waar kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap een plek hebben.

Wat heb ik eraan?

Het HKZ-keurmerk voor Zzp’ers in de zorg is een onafhankelijke toets van jouw professionele kwaliteiten en de kwaliteit van dienstverlening, en vormt zodoende een formele bevestiging daarvan richting je opdrachtgevers. Het persoonsgebonden keurmerk heeft een geldigheid van drie jaar.

HKZ-register

Zzp’ers die het keurmerk hebben behaald, worden vermeld in het HKZ-register voor Zzp’ers in zorg en welzijn, dat publiekelijk toegankelijk is.

Voor wie is deze training?

Het HKZ-keurmerk voor Zzp'ers in de zorg is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). HKZ heeft in samenwerking met belanghebbende partijen een norm/certificatieschema, ontwikkeld gericht op het bereiken en behouden van een hoge kwaliteit van dienstverlening. In het norm/certificatieschema is tevens vastgelegd dat via een zgn. assessment wordt getoetst of een Zzp'er aan de HKZ-norm voldoet. Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld. Maar de verwachting is dat samenwerkende Zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars of zorgverzekeraars het HKZ-keurmerk als eis gaan hanteren. Een organisatie zou dan als voorwaarde stellen dat jij HKZ-certificaathouder bent, wil je in aanmerking komen voor het vervullen van een opdracht voor deze partij. Hier en daar is dit al zo.

Wat ga je leren in deze training?

Na het traject heb je, mits je alle onderdelen uitgevoerd hebt:

 • Kennis over kwaliteitsmanagement in de zorg
 • Kennis over persoonscertificering
 • Kennis van de normparagrafen uit de HKZ-norm > ZZP’ers in de zorg en welzijn (166:2021)
 • Kennis over het opstellen van een visie
 • Een visie opgesteld voor jouw bedrijf
 • Kennis over risicomanagement
 • De risico’s voor jouw bedrijf specifiek geïnventariseerd en geanalyseerd
 • Kennis over SMART-doelen stellen als ondernemer
 • Kennis over SMART-doelen stellen als zorgverlener
 • Specifieke SMART-doelen gesteld voor jou als ondernemer en zorgverlener
 • Individuele handvatten voor jouw bedrijf om daarna op eigen kracht de vragen voor het assessment te beantwoorden.

Wat houdt het traject in?

Je krijgt begeleiding en instructie, binnen de mate van het haalbare om op eigen kracht het certificaat te behalen. Je kunt uit twee varianten kiezen: Een Basismodule en een Basismodule Plus.

Voorkennis over kwaliteit en kwaliteitssystemen is niet noodzakelijk!

Wat kun je nadat deze training is afgerond?

De training helpt je om volgens de genoemde HKZ-norm te laten certificeren.

Assessment

Het assessment wordt door een externe certificerende partij uitgevoerd. Hiervoor zijn aparte kosten te voldoen aan HKZ (www.hkz.nl).

Klik hier voor de actuele datums.