Skip to main content

Hooggevoeligheid en/of Hoogbegaafdheid

08 maart 2021
Allargando biedt coaching en begeleiding aan volwassenen en jongeren/kinderen die hooggevoelig en/of hoogbegaafd zijn. Wat is hooggevoeligheid? Mensen die hooggevoelig zijn (ook wel hoogsensitief genoemd), ervaren de wereld om ons heen op een andere, intensere manier. Hooggevoeligheid is geen aan...

Moreel beraad

09 maart 2021
Een Moreel Beraad is een gesprek waarin je met elkaar gezamenlijk een ethische kwestie uit je werkpraktijk bespreekt. Je doet dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider. Tijdens een Moreel Beraad zoeken wordt aan de hand van een concreet voorb...

Intervisie/teamreflectie

09 maart 2021
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep doet op collega's om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Wanneer je het als intervisiegroep lastig vindt om zelf een structuur te vinden voor de inhoud van...