Skip to main content

Intervisie/teamreflectie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep doet op collega's om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Wanneer je het als intervisiegroep lastig vindt om zelf een structuur te vinden voor de inhoud van de intervisie, kan Allargando jullie begeleiden.

  • Probleemoplossende methode
  • Leer- en onderzoeksmethode
  • Tienstappenmethode
  • Roddelmethode

Indien gewenst wordt er een op maat programma gemaakt met de eisen van jouw branchevereniging.