Skip to main content

Moreel beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin je met elkaar gezamenlijk een ethische kwestie uit je werkpraktijk bespreekt. Je doet dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.

Tijdens een Moreel Beraad zoeken wordt aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is.

De drie centrale doelstellingen van een Moreel Beraad zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de context van de casus;
  • De toename van professionele morele competenties;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg op het niveau van de organisatie door het stimuleren van een gezamenlijk leerproces en het verbinden van moreel beraad met beleid.

Moreel beraden zijn er in soorten en maten.
Allargando bekijkt samen welke methode passend is bij het vraagstuk van dat moment.
Daarbij maak ik gebruik van het stappenplan, hermeneutische werkwijze en/of Socrates dialoog.