Moreel beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin je met elkaar gezamenlijk een ethische kwestie uit je werkpraktijk bespreekt. Je doet dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.

Tijdens een Moreel Beraad zoeken wordt aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is.

De drie centrale doelstellingen van een Moreel Beraad zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de context van de casus;
  • De toename van professionele morele competenties;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg op het niveau van de organisatie door het stimuleren van een gezamenlijk leerproces en het verbinden van moreel beraad met beleid.

Moreel beraden zijn er in soorten en maten.
Allargando bekijkt samen welke methode passend is bij het vraagstuk van dat moment.
Daarbij maak ik gebruik van het stappenplan, hermeneutische werkwijze en/of Socrates dialoog.

Rechten

Allargando ©
Algemene voorwaarden
Privacy verklaring
Klachtenprocedure

 

/brainy.nl - online marketing\

Bedrijfsgegevens

KVK  70739471 
BTW NL001837258B50

Adresgegevens

Allargando Coaching,
Training & Advies
Rubensstraat 10
6176CW  Spaubeek
Tel.: 06 1380 2285