Skip to main content

Professioneel adviseren

Op maat gemaakt programma om de advieskunst op een professionele wijze in te kleuren in je organisatie. We gaan aan de slag met een ontwikkelmodel dat je daarna ook verder kunt blijven gebruiken ter reflectie in je team met elkaar.

We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe kunnen we onze rol versterken in het meer proactief te werk gaan in onze organisatie?
  • Hoe geven wij het proces van adviseren vorm met elkaar?
  • Welke risico’s lopen we?
  • Hoe kunnen we deze risico’s zo klein mogelijk houden?
  • Hoe kunnen we wederzijdse verwachtingen managen in onze organisatie?
  • Hoe kunnen we de opdrachtverheldering verbeteren om te kunnen voldoen aan de wederzijdse verwachtingen in de adviesfunctie binnen onze organisatie?
  • Hoe gaan we om met weerstand bij veranderingen?
  • Hoe kunnen we onze competenties in het schrijven van een advies vergroten op het gebied van kort en motiverend schrijven?

VOOR WIE?

Beleidsmedewerkers, adviseurs, teamleiders, intern auditoren, kwaliteitsmedewerkers, HR medewerkers, managers en anderen die bezig willen zijn met de kunst van het adviseren.