Skip to main content

Waarderend Intern auditor in de zorg

Tijdens deze training ontwikkel je de kennis en vaardigheden om een interne audit in je organisatie onder de lead auditor voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren en om intern auditorschap te zien als een onderdeel van het gehele kwaliteitsmanagentsysteem.

Voor wie is deze training?

Alle professionals in de zorg die intern auditor zijn of willen worden in hun organisatie.
De training gaat door bij minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.

Wat ga je leren in deze training?

  • Je leert om het intern auditorschap te verbinden aan de kernelementen van het kwaliteitsmanagementsysteem door het opdoen van kennis over de basiselementen voor kwaliteit- en veiligheidsmanagement in de zorg.
  • Je bent in staat om een gedegen voorbereiding en uitvoering van de interne waarderende audit in deze rol te realiseren.
  • Je kan de bevindingen vanuit de interne auditgesprekken beargumenteert en appellerend rapporteren.

De training bestaat uit een E-learning gedeelte en 3,5 uur theoretisch klassikaal gedeelte.

En er is een game-workshop van 9:30-16:00 uur waarin de vaardigheden als auditor worden geoefend. Er worden gesprekstechnieken gericht op het voeren van audits geoefend en er wordt geoefend met het voorbereiden, uitwerken en het rapporteren van de audit. *

Wat kun je nadat deze training is afgerond?

Je bent dan intern auditor en kan onder de lead auditor van je organisatie audits uitvoeren op een waarderende wijze om te leren in de organisatie.

*Indien gewenst en in company afgesproken kan er een daadwerkelijke tweedaagse audit in de praktijk plaats vinden gekoppeld aan deze training. Deze audit dient dan tevens als het toetsingsmomenten voor de eigen interne audit van dat jaar voor de organisatie. Daarin voert de auditor minimaal 3 gesprekken. In nader overleg zal hiervoor een prijs bepaald worden.

Certificering

Als u de training succesvol heeft doorlopen en na afloop de online vragen juist hebt beantwoord, ontvangt u van ons een certificaat. Met dit certificaat kunt u aantonen dat u de training heeft gevolgd en succesvol afgerond.