Skip to main content

Micro training

Micro-onderwijs, Micro-training is een didactische methodiek gebaseerd op onderzoeksbevindingen van diverse wetenschappers die hebben onderzocht dat men kennis het beste verwerft in kleine maar regelmatige stapjes. Deze methodiek noemt men Micro-Learning. Het gaat uit van het principe dat een cursist maar een beperkte hoeveelheid lesstof per keer kan begrijpen, verwerken en onthouden. Alvorens nieuwe lesstof aan te reiken wordt eerst getoetst en vastgesteld of de eerder aangeboden informatie ook daadwerkelijk is opgenomen.

De juiste kwantiteit én kwaliteit aan kennis wordt op een optimale wijze klassikaal, in een gelimiteerde tijdsbestek overgedragen en toegepast (oefenen).

trainingappDaarna wordt online, in kleine stappen door herhaling over een periode van 3 á 4 weken de kennis duurzaam geborgd. Microtraining is een geïntegreerde leermethode die blended aangeboden wordt: klassikaal én online.

Bekijk de uitleg over MicroTraining via deze korte animatie.

Een unieke leermethodiek

Microtraining is een didactische methodiek gebaseerd op onderzoeksbevindingen van diverse wetenschappers (w.o. Nobel Laureate Eric Kandel) die hebben onderzocht dat men kennis het beste verwerft in kleine maar regelmatige stapjes.

Het gaat uit van het principe dat de mens maar een beperkte hoeveelheid lesstof per keer kan begrijpen, verwerken en onthouden.

Alvorens weer nieuwe lesstof aan te reiken wordt eerst getoetst en vastgesteld of eerder aangeboden informatie ook daadwerkelijk is opgenomen.

Alle E-ZY Microtrainingen zijn op dit principe gebaseerd en worden blended aangeboden: klassikaal én online.

Een ander belangrijk kenmerk van de E-ZY Microtrainingen is dat er bij het ontwikkelen van de training 3 hoofddoelstellingen gedefinieerd worden m.b.t. hetgeen de cursist na de training moet weten en kunnen.

Vervolgens worden er per hoofddoelstelling 10 leerstappen bepaalt. Alle kennis (theorie) die hoort bij deze leerstappen wordt vastgelegd in zgn. “leerkaarten” en daarna samengevat in een zgn. Micropaper dat online beschikbaar is via de Mobiele E-ZY -leer App®.

Het klassikale (onder-)deel is een “face to face”-training van 3,5 uur waarin de 3 leereenheden (de 3 hoofddoelstellingen en bijbehorende 30 leerstappen) worden behandeld aan de hand van een strak gedefinieerde format.

Elke leeréénheid start met actieve kennisoverdracht, gevolgd door een onderbouwing en toepassing én wordt afgesloten met een richtlijn omtrent de verdere inhoudelijke ontwikkeling.

Ebbinghaus forgetting Curve nlIn het online (onder-)deel dat wordt aangeboden via de Mobiele E-ZY -leer App®, vindt de verankering oftewel borging plaats van de aangeboden kennis.

Cursisten kunnen zich de lesinhoud (theorie) verder eigen maken via hun smartphone én verankeren/borgen door middel van het beantwoorden van vragen, aangeboden op basis van een algoritme.

Hierdoor zijn de leerresultaten meetbaar en transparant. Tevens bestaat er de mogelijkheid elkaar uit te dagen tot een match of te chatten met mede cursisten of de trainer.

Als trainer

De trainers die worden ingezet voor deze unieke lesmethodiek zijn gecertificeerd als Micro Trainer. Dit houdt in dat zij bekend zijn met deze lesmethodiek en de bijbehorende instrumenten.

Vanzelfsprekend hebben de trainers ruime ervaring in hun eigen vakgebied met het geven van trainingen.

Herhaling is de beste remedie

Het toetsen en borgen van het geleerde gebeurd met behulp van online leerkaarten en vragen worden middels algoritmes de vragen herhaald en aangepast totdat het resultaat is bereikt.

  • Cross, J .: Informeel leren: herontdek de natuurlijke paden die innovatie en prestaties inspireren. Pfeiffer, San Francisco, 2007.
  • De Vries, P., Lukosch, H., Pijper, G. (2009). Ver weg en toch dichtbij: de leerstrategie van een transportbedrijf. In: Conference Proceedings ICWL, Internationale conferentie over online leren, Aken.
  • Jonassen, D., Mayes, T., & McAleese, R .: Een manifest voor een constructivistische benadering van het gebruik van technologie in het hoger onderwijs. In TM Duffy, J. Lowyck, & DH Jonassen (Eds.), Ontwerpomgevingen voor constructief leren. Springer-Verlag, Heidelberg, 1993, blz. 231-247.
  • Jonassen, DH: "Educatieve ontwerpmodellen voor goed gestructureerde en slecht gestructureerde probleemoplossende leerresultaten". In: Educational Technology Research and Development 45 (1): 1997, pp. 65-94.
  • Lukosch, H., De Vries, P (2009): Mechanismen ter ondersteuning van informeel leren op de werkplek. In: Conferentieproceedings van ICELW 2009, internationale conferentie over e-learning op de werkplek, NY.
  • Lukosch, Heide, Overschie, Mariette, De Vries, Pieter (2009): Microtraining als een effectieve manier om duurzaamheid te bereiken. In: Conference Proceedings of Edulearn09, Barcelona.
  • Overschie, M .: Microteaching Manual: Effectieve kennisoverdracht voor duurzame technologische innovatie, augustus 2007.
  • Siemens, G .: Connectivisme: een leertheorie voor het digitale tijdperk. In: International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol. 2, nr. 1, 2005.
  • Tynjälä, Päivi: Perspectieven om te leren op het werk. Educational Research Review 3 (2008), pp. 130-154.
  • Vygotsky, LS Mind and society: de ontwikkeling van hogere mentale processen. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1978.