Hulp & Advies bij Kwaliteitsmanagement

De eerste kwaliteit die nodig is, is durf!

(Winston Churchill)

Allargando begeleidt je organisatie in 4 praktische stappen naar je HKZ of ISO-certificering. 

allargando Hulp Advies bij Kwaliteitsmanagement

Om maatwerk te kunnen leveren, hanteer ik de volgende aanpak:

allargando Hulp Advies bij Kwaliteitsmanagement3

 1. Inventarisatie

Om het traject naar een kwaliteitsmanagementsysteem te starten is het van belang om te kijken naar de huidige situatie. Iedere organisatie en medewerker is verschillend en iedere organisatie heeft maatwerk nodig. Om het plan van aanpak te maken wordt er door Allargando een inventarisatie uitgevoerd om van daaruit samen af te stemmen hoe we verder gaan en wat passend is. De inventarisatie bestaat uit een nulmeting van de norm(en). Tijdens de nulmeting achterhalen we welke maatregelen al zijn geïmplementeerd en welke processen al zijn beschreven of gedocumenteerd en houden deze tegen het licht van de gekozen of van toepassing zijnde norm.

Op basis van de inventarisatie stelt Allargando een plan van aanpak op, inclusief de concrete acties, taakverdeling, tijdsbestek en kosten van het totale traject.

Na de nulmeting weet je precies waar jouw organisatie staat en waar er verbeterpotentieel ligt. Je hebt inzichtelijk:

 • In hoeverre jouw organisatie al voldoet aan de norm;
 • Wat er nodig is om te komen tot certificering;
 • Welke acties door wie op welke termijn moeten worden opgepakt.

Na de nulmeting kun je besluiten of je verder door Allargando wil worden begeleid naar de uiteindelijke certificering.

 1. Ontwerpen & borgen in duurzaam en effectief kwaliteitsmanagementsysteem

Het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem is een logische vervolgstap. Beter gezegd, de verbetercyclus wordt opgestart. Samen bepalen we de invulling van het managementsysteem. Samen zorgen we ervoor dat dat het voldoet aan de eisen van de norm, wet- en regelgeving, stakeholders en de behoeften van jouw organisatie.

Het uiteindelijke doel is een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de norm, dat aansluit bij jullie wensen/visie en volledig bij jullie bedrijfsvoering past.

Allereerst brengen we de context in beeld, benoemen de meest kritische processen vast, inventariseren wie onze stakeholders zijn en welke eisen zij hebben.

Huidige documentatie vullen we aan volgens de normen en samen bepalen de risico’s en de kansen voor jouw organisatie. De maatregelen waardoor deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht gaan we verwerken in het jaarplan.

Voordelen managementsysteem, onder andere:

 • Continu verbeteren;
 • Risico- inventarisatie en beheersing;
 • Duidelijke structuur en taakverdeling;
 • Voldoen aan eisen van stakeholders;
 • Voorsprong op (mogelijke) concurrentie;
 • Vertrouwen bij en zekerheid voor opdrachtgevers
 1. De organisatiebeoordeling

De wordt ook wel ‘management review’ of ‘organisatiebeoordeling’ genoemd en is een beoordeling van de effectiviteit van het kwaliteitssysteem van jouw organisatie. Allargando kan hierbij ondersteunen. Samen stellen we vast of het kwaliteitssysteem ondersteunt in het behalen van de beoogde doelstellingen en uitvoering geven aan continu verbeteren.

De organisatiebeoordeling is een verplicht onderdeel vanuit de norm voorafgaand aan certificering. Na certificering stelt de norm verplicht dat er periodiek een directiebeoordeling wordt uitgevoerd. Allargando kan dit voor jullie uit handen nemen en combineren met een strategische sessie. De directiebeoordeling is hierdoor echt van toegevoegde waarde en je bent verzekerd van een compacte, overzichtelijke en professionele organisatiebeoordeling.

 1. Certificering

Allargando is erbij tijdens de bezoeken van de extern auditor wanneer die het kwaliteitsmanagementsysteem komt beoordelen volgens de norm. Zo kunnen eventuele verbeterpunten direct en snel opgepakt worden.

allargando Hulp Advies bij Kwaliteitsmanagement2

Onderhouden, borgen en continue verbeteren van het kwaliteitssysteem

Als je organisatie gecertificeerd is en je wilt blijven voldoen aan de normen en wetgeving? Wanneer er een kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet, moet het ook up to date blijven. Dan kan Allargando je begeleiden bij het behouden van het certificaat en zorg dragen voor een blijvend doeltreffend en effectief managementsysteem.

Het moet blijven aansluiten bij de organisatie en context voor een blijvend effectief en doeltreffend resultaat. Daarnaast is een goede planning en uitvoering van interne audits en de opvolging van de auditresultaten essentieel voor het behouden van het certificaat. Ter voorbereiding op de externe audit is het van belang dat de organisatiebeoordeling wordt uitgevoerd en de resultaten daarvan worden vastgelegd. Als je met Allargando samenwerkt, nemen wij het onderhoud van het managementsysteem en periodiek verplichte activiteiten uit handen.

Voordelen:

 • Je bespaart veel tijd, zorg en inspanning;
 • Volledige focus op het primaire proces van jouw organisatie;
 • Gestructureerde coördinatie, aansturing en bewaking van activiteiten;
 • Continu verbeteren en groei van jouw organisatie.

“Kwaliteit is geen toneel, het is een gewoonte”

Aristoteles (384- 322 vC)

Rechten

Allargando ©
Algemene voorwaarden
Privacy verklaring
Klachtenprocedure

 

/brainy.nl - online marketing\

Bedrijfsgegevens

KVK  70739471 
BTW NL001837258B50

Adresgegevens

Allargando Coaching,
Training & Advies
Rubensstraat 10
6176CW  Spaubeek
Tel.: 06 1380 2285